Skip to main content

Banenafspraak

Heb je een beperking en wil je graag aan het werk, maar is het lastig om een baan te vinden of te houden? Misschien kom je in aanmerking voor een baan via de Banenafspraak. Dit kan als je door een ziekte, handicap of verstandelijke beperking moeite hebt met het vinden of houden van werk, hulp nodig hebt die je nu niet kunt krijgen bij een werkgever of niet kunt werken.

Als je door een arbeidsbeperking ondersteuning nodig hebt voor werk of inkomen, val je onder de Participatiewet. Er zijn 3 soorten ondersteuning: een Indicatie Banenafspraak, een Advies indicatie beschut werk en een Wajong-uitkering. Welke ondersteuning je krijgt of kunt aanvragen, ligt aan je situatie.

Banenafspraak

De Banenafspraak is door het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties opgesteld. Doel is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan bij een ‘normale’ werkgever vinden. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat landelijk om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. In onze arbeidsmarktregio (gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest) gaat het om 1800 banen in de marktsector en 450 banen in de overheid en het onderwijs.

Indicatie Banenafspraak

Alle mensen met een indicatie staan in het doelgroepenregister. Wanneer je daarin staat, kunnen bedrijven diverse ondersteunende regelingen aanvragen. Wil je aanmerking komen voor de indicatie banenafspraak? Je kunt voor de indicatie banenafspraak zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. Je kunt vanuit de gemeente waar je woont hulp krijgen bij het vinden van werk.

Wajong

Wanneer je op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kunt werken, kun je misschien een Wajong uitkering aanvragen. Er zijn 3 soorten Wajong uitkeringen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van UWV.

Regelingen voor werkgevers

Bij het in dienst nemen van een kandidaat vanuit de Banenafspraak zijn er voor werkgevers diverse mogelijkheden voor ondersteuning op de werkvloer en verschillende mogelijke subsidie regelingen. Zo kan een jobcoach jou als werknemer, maar ook de werkgever ondersteunen op de werkvloer. Daarnaast zijn er regelingen die werkgevers financieel helpen om je in dienst te nemen, zoals een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek, een no-risk polis of loonkostenvoordeel.

Vacaturekrant Banenafspraak

Wil je graag aan het werk, dan kunnen de gidsen van het Werkcentrum regio Amersfoort je verder helpen. Het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort zoekt voor diverse werkgevers medewerkers vanuit de Doelgroep Banenafspraak. Zij kunnen je voorstellen bij werkgevers die banen aanbieden voor de Banenafspraak. Zij verzamelen de openstaande vacatures in de vacaturekrant Banenafspraak.

Hulp na school

Als je van school komt en je hebt een beperking, dan sta je voor een aantal beslissingen. Heb je hulp nodig bij het vinden van werk? Of wil je weten of je ondanks je beperking kunt werken? Mogelijk kom je in aanmerking voor een Wajong-uitkering, daarvoor is een beoordeling arbeidsvermogen nodig. Op de webpagina Hulp na school vind je meer informatie en ervaringsverhalen van anderen.