Skip to main content

Gidsen

In het Werkcentrum staat altijd een gids voor je klaar. Zij helpen jou verder en bespreken al je mogelijkheden op het gebied van werken, leren en ontwikkelen.

In het Werkcentrum staan een aantal themawanden die je hierbij kunnen helpen. Zo is er een wand vol actuele vacatures. Op de ‘talentenwand’ kun je samen met de gids bekijken welke talenten en kwaliteiten jij hebt en in welke baan je die kunt inzetten.

Onze gidsen brengen je, als dat nodig is, in contact met de professionals die jou het beste verder kunnen helpen.

MAAK KENNIS MET ONZE ARBEIDSMARKTGIDSEN

Gids Silvia Sterk

Silvia Sterk

'Ik vind het fijn om niet online, maar juist persoonlijk met bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort in gesprek te gaan en ze te begeleiden naar werk.'

Met welke vragen kun je bij jou in het werkcentrum terecht?

Ik heb kennis van de WW-uitkering en kan coaching aan mensen bieden om hun zodoende te helpen bij het gehele sollicitatieproces. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij de opzet van een sollicitatiebrief en cv.

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Ja, mensen verder helpen in een zoektocht op de arbeidsmarkt, dat sprak mij altijd al erg aan!

Gids Hanneke Kooymans

Hanneke Kooymans

'Kijk niet alleen naar vacatures, maar probeer zoveel mogelijk een ècht beeld van het werk te krijgen door netwerkgesprekken en meeloopdagen. Ik bied bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort een luisterend oor en nieuwe inspiratie om weer verder mee aan de slag te gaan.'

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Loopbaanvragen, vragen over je competenties en vragen over het maken van een overstap naar een ander beroep.

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

Ik heb zelf een overstap naar een ander beroep gemaakt toen het beroep leerkracht basisonderwijs niet bij mij bleek te passen. In deze periode heb ik verschillende banen geprobeerd, competentietesten gedaan en ik heb zelfs ook tijdelijk een WW-uitkering ontvangen. Ik weet daardoor hoe overweldigend het kan voelen als je een overstap wil maken naar een ander beroep. Ik help je daarom graag bij het filteren van al deze informatie.

Femke Bareman

Femke Bareman

'Het leuke aan het Werkcentrum regio Amersfoort vind ik dat iedereen welkom is. Ik vind het leuk om mee te denken met bezoekers die uit eigen beweging naar het Werkcentrum komen.'

Wat wil je de bezoekers bieden?

Een luisterend oor en advies en informatie over onderwerpen waar ze meer over willen weten.

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Heb geduld en vertrouwen.

Heb je een persoonlijke ervaring die anderen kan inspireren?

In mijn functie als Adviseur Werk bij UWV heb ik al veel inspirerende verhalen verzameld. Het meest inspirerend vind ik wanneer iemand een overstap durft te maken naar een hele andere functie. Zo sprak ik een vrouw die jarenlang in een administratieve functie had gewerkt en zich uiteindelijk heeft laten omscholen richting kraamverzorgende.

Nicole Hulshof

Nicole Hulshof

'Probeer je hart te volgen en doe iets waar je energie van krijgt, om te zorgen dat werk echt iets toevoegt in je leven.'

Wat is je achtergrond qua opleiding en werk?

Ik ben begonnen met de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Hierbij liep ik veel stage in jongerencentra en kreeg ik steeds meer interesse in jongeren met een beperking. Hierdoor ben ik de vervolgopleiding Social Work gaan doen. Vervolgens ben ik binnen de jeugdzorg gaan werken. Eerst op een woongroep met jongeren met een licht verstandelijke beperking en zware gedragsproblematiek en vervolgens als ambulant begeleider bij gezinnen thuis, waar ik opvoedondersteuning gaf.

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Ik vind mensen met een psychische beperking altijd al een erg interessante doelgroep, maar ik had niet bedacht dat ik binnen dit werkveld ging werken. Door mijn vorige werk kreeg ik steeds meer het besef dat ik graag met mensen werk, maar liever op een ander levensgebied dan in het directe leven van de cliënt (de thuissituatie). Ik vind het erg leuk om nu op het levensgebied werk aan het werk te zijn, waarbij ik nog steeds met mensen met een (arbeids)beperking aan het werk ben.

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Werkgerichte vragen, maar ook waar je eventueel terecht kan wanneer je ergens in vastloopt in het dagelijks leven.

Wat wil je de bezoekers bieden?

Ik wil de bezoekers weer een stapje verder brengen in hun zoektocht naar bijvoorbeeld werk, of vragen/onduidelijkheden waar zij niet uitkomen waardoor zij vervolgens weer verder kunnen.

Gids Annemiek Nieborg

Annemiek Nieborg

'Ik vind het leuk om met uiteenlopende mensen in gesprek te gaan over allerlei vragen op het gebied van werk, opleiding en loopbaan.'

Wat wil je de bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort bieden?

Een luisterend oor, meedenken bij vragen, vragen stellen om de situatie helder(der) te krijgen en adviezen geven aan de bezoekers hoe zij verder kunnen gaan met hun oriëntatie op werk of scholing.

Heb je tips/adviezen die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Neem vooral de tijd om een aantal opties goed te onderzoeken. Zoek informatie op, praat met mensen die het werk al doen, probeer een dagje mee te lopen, bezoek open dagen etc. Kijk daarna welk werk of opleiding het beste past bij wat je kunt, wat je belangrijk vindt, wat je leuk vindt en bij wie je bent.

Gids Maarten van Zuidam

Maarten van Zuidam

'Ga met al jouw plannen op het gebied van werken of een opleiding volgen aan de slag. Lukt het niet? Kom dan even bij ons van het Werkcentrum regio Amersfoort langs om te mopperen. Daarna gaan we er samen met jou dubbel zo hard voor!'

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

In een switch van carrière ben ik van IT naar zorg gegaan zonder de juiste papieren. Door inzet en een enthousiast verhaal werd ik aangenomen en kon ik naast mijn werk studeren. Laat je dus niet te snel afschrikken door wensen en eisen van werkgevers.

Wat wil je de bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort bieden?

Sowieso hoop ik dat de bezoekers zich gehoord voelen als ze mij gesproken hebben. Daarnaast hoop ik iemand goed te kunnen doorverwijzen als dat nodig is of een match te maken met een passende vacature in ons bestand.

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

De combinatie van een laagdrempelige inloop met de inzet op een inhoudelijk gesprek spreekt mij aan. Ik vind het leuk dat we vanuit de klant denken en dat we hulpmiddelen krijgen om het gesprek goed aan te gaan. Daarnaast zijn we ook gericht op de praktijk met ons aanbod van vacatures en ons netwerk om mensen met verschillende soorten vragen goed te kunnen helpen.

Gids Erwin van Brummelen

Erwin van Brummelen

'Geloof in jezelf, ga uit van je eigen kracht al dan niet met hulp vanuit het Werkcentrum regio Amersfoort of via een andere weg.'

Waarom wilde je aan het werk als gids bij het Werkcentrum?

Ik wil weer in contact komen met klanten. Klanten kunnen helpen zodat zij verder kunnen en arbeidsperspectief, een toekomst met/op een baan kunnen bieden.

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

Ik heb in mijn werk altijd te maken gehad met mensen met beperkingen en daarvan zijn er ook een flink aantal aan het werk, deels, dan wel volledig met hulp op diverse manieren. Scholing laten volgen, inzetten van een jobcoach, werkgever die loondispensatie mag toepassen etc.
Zo geef je mensen met beperkingen ook een mooie kans om aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.

Gids Şule Bağcı

Şule Bağcı

'Als coach ben ik in staat de vraag achter de vraag te achterhalen, bepaalde zorgen of barrières weg te nemen zodat er ruimte is om verder te kijken, maar ook om de bezoeker in zijn of haar kracht te zetten.'

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Nee, ik heb juist voor een hele brede opleiding gekozen omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Uiteindelijk ben ik in deze werk gerold. Wat ik wel leuk vond was altijd de gesprekken met mijn klanten, zowel burgers als instanties/organisaties. Deze waren altijd oprecht en open. Nu besef ik dat dit een talent is van mij. Wat ik altijd zag als iets vanzelfsprekends bleek uiteindelijk mijn kracht.

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Alles wat te maken heeft met financiën. Als er zorgen zijn om financiën door bijv. wijzigingen in de leefsituatie. Of als je dreigt vast te lopen. Ik kan adviseren welke stappen er ondernomen kunnen worden om de financiële situatie te verbeteren en weer grip te krijgen op het leven. Verder ken ik de sociale kaart van Amersfoort goed en werk zo veel mogelijk binnen de wijk samen met verschillende sociale partners zoals de Wijkteams en Indebuurt033. Maar ook met Stadsring51 en de Voedselbank.

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Soms weet je überhaupt niet wat je droombaan is, wat je kan, niet kan, soms is die droombaan niet meteen voor het oprapen of beschikbaar en soms is het ook goed om ergens te beginnen. De loopbaan kan heel kronkelig zijn of juist met ups en downs. Soms moet je jezelf heel goed kennen om te weten waar je talenten liggen. En soms kom je achter dat wat jij altijd vanzelfsprekend vond juist een kracht en talent is! Als gids kunnen wij je helpen als je loopbaan geen één rechte lijn is.

Gids Sabrine Jabli

Sabrine Jabli

'Ik wil bezoekers helpen zodat zij een stap verder zijn in het behalen van hun doel en tevreden zijn met mijn hulp. Het zoeken naar een passende route op de arbeidsmarkt is spannend en kan ingewikkeld zijn en ik wil daar een bijdrage aan leveren.'

Wat is je achtergrond qua opleiding en werk?

De voornaamste reden waarom ik voor de functie Adviseur Werk heb gekozen is, omdat ik weet dat het vinden van werk niet voor iedereen gemakkelijk is, vooral niet voor mensen met een wat oudere leeftijd of een handicap hebben. Om deze reden wil ik mijn kennis en kunde toepassen, door werkzoekenden (met of zonder een WW-uitkering) te helpen, ondersteunen, stimuleren, motiveren en begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Voordat ik begon met werken bij het UWV als Adviseur Werk heb ik gewerkt als jurist bij het advocatenkantoor Pieters Advocaten, hier heb ik voldoende competenties en ervaring opgedaan om met een moeilijke/kwetsbare doelgroep te werken. Daarnaast heb ik heel wat kennis en ervaring opgedaan in verschillende rechtsgebieden. Dus als gidsen en bezoekers vragen hebben met betrekking tot de wet- en regelgeving omtrent het Arbeidsrecht, Sociale Zekerheidsrecht en/of Migratierecht (het Vreemdelingen- en asielrecht, dan kunnen zij bij mij terecht.

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Door mijn werkervaring kan ik mij identificeren als belangenbehartiger. De combinatie van cliënten begeleiden en het behartigen van belangen vind ik erg mooi, omdat je cliënten als het ware van niets naar iets helpt. Duidelijk is dat het sociale contact en interactie, begeleiden en het behartigen van belangen dingen zijn die ik het liefst doe. Ik heb van jongs af aan al met mensen die hulpvragen hebben willen werken. Net zoals een dokter zijn patiënten kan genezen, is mijn doel behaald wanneer ik mensen/cliënten help met hun hulpvraag en zij tevreden bij mij weggaan.

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

- Wees jezelf (elk mens is uniek en heeft talenten);
- Gebruik je kennis en ervaring (heb je een specialisatie, iets wat je heel goed kan? Of wil je juist je horizonten uitbreiden en iets helemaal anders proberen?);
- Zorg en vraag altijd naar een veilige werkplek en omgeving;
- Durf te vragen (je staat er niet alleen voor);
- Wees doelgericht (wat wil je bereiken en waar liggen jouw interesses?);
- Ga op onderzoek (blijf nieuwsgierig);
- Zorg voor uitdaging;
- Gebruik je netwerk;
- Laat je inspireren.

Ebru Gökçelik

Ebru Gökçelik

'Ik word enthousiast van het verder op weg helpen van mensen in hun zoektocht naar een baan/opleiding en dat enthousiasme breng ik ook over.'

Met welke vragen kun je bij jou in het werkcentrum terecht?

Met mijn brede kennis van de arbeidsmarkt in de regio en een groot netwerk van werkgevers en opleiders, kan ik klanten adviseren en hen verder helpen in de stap naar de goede richting. Ik ben gespecialiseerd in de branche Techniek, maar ook andere branches heb ik door de jaren heen een brede kennis opgebouwd en kan ik de verbindingen goed leggen.

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Ja, ik heb mijn minor Arbeidsrecht afgerond en ben sindsdien op dit gebied ook blijven werken.

Wat wil je de bezoekers bieden?

In eerste instantie een luisterend oor, altijd betrokkenheid en een enthousiaste coaching tijdens hun zoektocht naar (ander) werk of een opleiding.

Gids Melanie Jaspers

Melanie Jaspers

'Ik wil bezoekers een warm bad bieden en een ontspannen sfeer, ontmoetingsplaats, luisterend oor, helpende hand, inspiratie, motivatie, stof tot nadenken, rust, duidelijkheid, helderheid, inzicht en lekkere koffie en thee…!'

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

Het is nieuw in ontwikkeling, mooie uitdaging om mee te denken vanaf begin. Ik vind het leuk mensen te kunnen helpen en te laten nadenken over stappen in hun privé-en werkende leven. Ik denk dat ik daar goed in ben en daarom wil ik dit graag. Bijdragen en er toe doen voor mensen. Mijn motto is dan ook: Door Bewustwording Bewegen!

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

• Zet je netwerk in, gebruik social media, ga in gesprek
• Zoek goed uit wat er bij je past en ga niet lukraak solliciteren (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?). Maak daarbij gebruik van trainingen, workshops, testen en/of een coach
• Loop een dag mee bij een interessant bedrijf of vraag om een proefplaatsing
• Denk ook eens aan een LeerWerktraject

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

Soms moet je in het diepe springen en out-of the box denken om daar te komen waar je eigenlijk wil zijn….. “Believe you can and you are halfway there!”

Gids Sief Weert

Sief Weert

'Wees en blijf jezelf, heb vertrouwen in jezelf en je kennis en kunde.'

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Nee, maar de wens was wel altijd om voor anderen wat te kunnen en willen betekenen. Ik heb een aantal hele leuke functies gehad binnen en buiten UWV. Ooit begonnen bij een voorloper van het UWV (DETAM) en nu weer terug op het “oude” nest.

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

Maakt mijn werkveld breder. Meer kennis en deze kunnen delen.

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Veel……en als ik geen antwoord heb weet ik vaak wel waar dat te halen is.

Wat wil je de bezoekers bieden?

Vraagbaak. Schakel tussen hen en het vaak lastige en ook wel eens ondoorzichtige traject van gemeente en UWV. Daarnaast een luisterend oor.

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Wees en blijf jezelf, heb vertrouwen in jezelf en je kennis en kunde.

Gids Arrie Huijgen

Arrie Huijgen

'Maak kleine stapjes bij het zoeken van werk en denk in uitdagingen! Maak jezelf zichtbaar voor anderen en de arbeidsmarkt. Schakel netwerk-hulp van anderen in!'

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

Lijkt mij geweldig als ik iemand verder kan helpen die spontaan binnenkomt. Het zit in mij om mensen verder te helpen in leven en of werk. Uitgaande van kwaliteiten die we allemaal hebben maar niet altijd zien!

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Coaching, brainstormen, inzicht geven/exploreren van persoonlijke kwaliteiten, 50+ kandidaten met vragen op gebied van werk en ontwikkeling en inzet kwaliteiten. Ik wil hen een luisterend oor bieden, gevraagde en ongevraagde adviezen geven, sparren en een spiegel voorhouden.

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk die inspirerend kan zijn voor anderen?

Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om verkrijgen van ander werk op latere leeftijd! Heb ook in een uitkering gezeten wat mij uiteindelijk ook een baan opleverde (bij UWV). Heb ook een soort rouwperiode doorstaan. Delen van mijn avonturen in werk en leven als het gaat om keuzes in het verkrijgen of behouden van werk.

Gids Deenah Tessers-Sahidi

Deenah Tessers-Sahidi

'Waar een wil is, is een weg. Laat je niet ontmoedigen en zie geen onnodige beren op de weg. Iedereen is uniek op zijn eigen manier, dus voor iedereen is er ook een passende leuke en gezellige baan.'

Wat is je achtergrond qua opleiding en werk?

Ik heb een brede uitzendbranche achtergrond en ik heb een MBO diploma op het gebied van personeel en arbeid. Ik kwam er tijdens mijn eerste stage achter dat arbeidsbemiddeling super goed bij mij past. Zo is mijn passie hiervoor ontstaan.

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

Ik vind het erg leuk om mensen te woord te staan en ik vind diversiteit erg belangrijk. Daarom leek het mij leuk om mij aan te sluiten bij het gidsenteam.

Met welke vragen kun je bij jou in het Werkcentrum terecht?

Alles op het gebied van recruitment, zoeken naar een nieuwe baan, samen een CV maken of tips geven voor het solliciteren etc.

Wat wil je de bezoekers bieden?

Een fijne ervaring bij ons, dat iedereen zich goed gehoord voelt en uiteraard zoveel mogelijk mensen aan een nieuwe baan helpen. Ik wil dat iedereen die hier binnen komt weer met een glimlach naar buiten loopt.

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk die inspirerend kan zijn voor anderen?

Als ik terug kijken naar al mijn werkervaring tot nu toe, denk ik direct aan hoe belangrijk het is om in jezelf te geloven. Uiteindelijk moet je alles zelf doen en ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen (werk)geluk.
Vaak kreeg ik te horen dat ik niet geschikt was omdat ik alleen een MBO diploma bezit, maar ik heb meerdere keren het tegendeel bewezen. Daar ben ik dan ook erg trots op. En dit heb ik zelf voor elkaar gekregen.

Gids Stephan van Strien

Stephan van Strien

'Durf te dromen. Onderzoek wat jou gelukkig maakt of kan maken in je werk. Ook als je al aan het werk bent. Als je je open stelt voor nieuwe mogelijkheden, komen er altijd kansen op je pad. Durf ook vragen te stellen en op anderen af te stappen, juist als het ook om onderwerpen gaat waar je zelf geen ervaring mee hebt.'

Wat is je achtergrond qua opleiding en werk?

Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening afgerond, tegenwoordig Social Work. Hierbij als uitstroomprofiel GGZ-Agoog en ook in het bezit van Post-HBO certificaat GGZ-Agoog. Werkervaring hoofdzakelijk als trajectbegeleider en re-integratiebegeleider binnen verschillende teams/sectoren, waaronder verslavingszorg, Psychosezorg & uitvoering van trajecten vanuit het UWV.

Wilde je altijd al in dit werkgebied werken?

Pas gedurende mijn opleiding heb ik het deel van arbeidsintegratie en re-integratie ontdekt. Dit intrigeerde mij direct. Ik kreeg gelijk het gevoel dat ik op dit vlak een verschil kon maken in het leven van anderen en hierbij ook een belangrijke bijdrage kon leveren in zowel het thema Werk als iemands kwaliteit van leven.

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

In mijn werkzaamheden als (zelfstandig) trajectbegeleider en jobcoach heb ik veel te maken gehad met zowel gemeenten als het UWV en partijen hieromheen. Toen ik bij de gemeente kwam werken, wilde ik graag verkennen of er nog mogelijkheden waren om ook breder betrokken te blijven. Zo is de interesse in het werkcentrum gekomen. Daarnaast spreekt de werkwijze van openstaan voor iedereen met een vraag, in plaats van afspraak gebonden werken me erg aan.

Met welke vragen kun je bij jou in het werkcentrum terecht?

Iedereen die een vraag heeft omtrent de mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen voor (re)integratie, vanuit welk perspectief dan ook, kan bij mij terecht. Daarnaast help ik mensen graag op weg met het uitzoeken van mogelijke subsidies, regelingen en instrumenten die beschikbaar voor hen zijn.

Wat wil je de bezoekers bieden?

Perspectief en het gevoel dat zij een volgende stap op kunnen binnen de wensen die zij zelf hebben. Mensen komen bij ons binnen, omdat ze intrinsiek een motivatie hebben om stappen te willen maken. Hier wil ik bij aansluiten en ze verder motiveren en activeren.

Heb je tips die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Durf te dromen. Onderzoek wat jou gelukkig maakt of kan maken in je werk. Ook als je al aan het werk bent. Als je je open stelt voor nieuwe mogelijkheden, komen er altijd kansen op je pad. Durf ook vragen te stellen en op anderen af te stappen, juist als het ook om onderwerpen gaat waar je zelf geen ervaring mee hebt.

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

Op school had ik 1 docent, GZ-psycholoog naast zijn docentschap, die zijn gehele les inrichtte op de ervaringen van studenten zelf. Hij was niet gericht op het delen van eigen kennis, maar de ervaringen van studenten. Hier haalde hij voorbeelden uit waaruit bleek dat anderen zich ontwikkelden en het belang van eigen normen en waarden die in deze voorbeelden naar voren kwamen. Luisteren naar en aansluiten bij anderen is kennis, niet het delen van je eigen kennis met anderen.

Gids Annemiek Nieborg

Nieuwe gids

'Ik vind het leuk om met uiteenlopende mensen in gesprek te gaan over allerlei vragen op het gebied van werk, opleiding en loopbaan.'

Wat wil je de bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort bieden?

Een luisterend oor, meedenken bij vragen, vragen stellen om de situatie helder(der) te krijgen en adviezen geven aan de bezoekers hoe zij verder kunnen gaan met hun oriëntatie op werk of scholing.

Heb je tips/adviezen die je wil meegeven aan mensen die aan de slag gaan met hun loopbaan?

Neem vooral de tijd om een aantal opties goed te onderzoeken. Zoek informatie op, praat met mensen die het werk al doen, probeer een dagje mee te lopen, bezoek open dagen etc. Kijk daarna welk werk of opleiding het beste past bij wat je kunt, wat je belangrijk vindt, wat je leuk vindt en bij wie je bent.

Gids Maarten van Zuidam

Nieuwe gids

'Ga met al jouw plannen op het gebied van werken of een opleiding volgen aan de slag. Lukt het niet? Kom dan even bij ons van het Werkcentrum regio Amersfoort langs om te mopperen. Daarna gaan we er samen met jou dubbel zo hard voor!'

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

In een switch van carrière ben ik van IT naar zorg gegaan zonder de juiste papieren. Door inzet en een enthousiast verhaal werd ik aangenomen en kon ik naast mijn werk studeren. Laat je dus niet te snel afschrikken door wensen en eisen van werkgevers.

Wat wil je de bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort bieden?

Sowieso hoop ik dat de bezoekers zich gehoord voelen als ze mij gesproken hebben. Daarnaast hoop ik iemand goed te kunnen doorverwijzen als dat nodig is of een match te maken met een passende vacature in ons bestand.

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

De combinatie van een laagdrempelige inloop met de inzet op een inhoudelijk gesprek spreekt mij aan. Ik vind het leuk dat we vanuit de klant denken en dat we hulpmiddelen krijgen om het gesprek goed aan te gaan. Daarnaast zijn we ook gericht op de praktijk met ons aanbod van vacatures en ons netwerk om mensen met verschillende soorten vragen goed te kunnen helpen.

Nieuwe gids

'Het heeft mij altijd aangesproken om met mensen bezig te zijn en hun dan te verbinden met elkaar. Graag kijk ik samen met bezoekers van het Werkcentrum regio Amersfoort hoe we een passende route kunnen vinden naar een nieuwe werkplek.'

Waarom wilde je gids worden bij het werkcentrum?

Ik adviseer en coach graag werkzoekenden in hun zoektocht naar ander werk of een opleiding. Het helpen/verbinden van werkzoekenden met de juiste baan voor hun is voor het mij het mooiste werk wat er is!

Heb je een persoonlijke ervaring op het gebied van werk/school die inspirerend kan zijn voor anderen?

In mijn eigen loopbaan ben ik ook tegen uitdagingen aangelopen en heb ik ook soms mijn energie verloren, omdat het werk niet meer bij mij paste. Zelf heb ik toen gebruik gemaakt van een coach die mij heeft geholpen om weer vertrouwen te krijgen in mijzelf en op zoek te gaan naar een baan waarin ik mijn talenten wel kan ontplooien.