Skip to main content

Matchen op Talent

Een groep collega’s is gestart met het volgen van trainingen voor het project Matchen op Talent. Binnen dit project maken zij samen met Mensgericht Ondernemen talentprofielen om zo op een andere manier te werven voor werkgevers. De groep met gidsen van het Werkcentrum regio Amersfoort, accountmanagers van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort, trajectbegeleiders van de gemeente Amersfoort en adviseurs werk van UWV volgen drie trainingen waarin ze meer leren over het maken en bespreken van job- en talentenprofielen.

Na de training gaan de collega’s van het WSP regio Amersfoort samen met een aantal werkgevers jobprofielen maken. Een jobprofiel is een vacature die niet is gericht op eisen, maar juist op talenten.

Vanuit software van Mensgericht Ondernemen worden talentenprofielen gemaakt voor een aantal kandidaten. De collega’s die contacten hebben met kandidaten bespreken deze talentenprofielen met de kandidaten. De job- en talentenprofielen worden naast elkaar gelegd, waaruit matches ontstaan tussen de werkgevers en werkzoekenden.

Vervolg op pilot in 2022

Het project is een vervolg op de pilot van vorig jaar. Tijdens deze pilot zijn bij Epos Specerijen uit Nijkerk twee functies in kaart gebracht via deze methode. Via talentprofielen zijn zij gaan werven. Alle betrokken partijen werden erg enthousiast van deze methode, waar nu een vervolg aan wordt gegeven.

De nieuwe manier van werven steekt in op het matchen van menselijke kwaliteiten die nodig zijn voor het vervullen van werkzaamheden. De traditionele manier van kijken is veelal gericht op cv’s, opleiding en ervaring waardoor veel kandidaten op papier niet lijken aan te sluiten. Door te starten bij de menselijke kwaliteiten en het basispotentieel wordt het zoekveld breder. Met een gerichte inwerkperiode en opleidingstraject wordt de benodigde kennis verworven om te kunnen starten. Werkgever en kandidaat maken hiervoor afspraken bij de start van het dienstverband, zodat de verwachtingen voor beide partijen helder zijn. De verwachting is dat dit leidt tot meer en kwalitatief goede matches tussen werkzoekenden, beschikbare banen en werkgevers.