Skip to main content

Maandag 27 mei sluit Steiger B aan bij het inloopspreekuur Zorg en Welzijn van 13.00 tot 15.00 uur in het Werkcentrum regio Amersfoort.

Steiger B zoekt en bemiddelt als detacheringsbureau kandidaten voor woningcorporaties, kinderopvangorganisaties, jeugdzorg en zorg en welzijn. Het gaat daarbij om functies van elk niveau: van directie, managementkader en middenkader tot uitvoerende functies zoals woonconsulenten, opzichters, locatiemanagers, jeugdzorgprofessionals en specialisten in financiën & administratie, human resources, communicatie en strategie & beleid.

Het gaat in de Jeugdzorg en Zorg en welzijn bijvoorbeeld om functies bij Veilig Thuis, jeugdbescherming en ambulante jeugdhulpverlening, sociale wijkteams, reclassering en ondersteunende (staf) functies.

Voor woningcorporaties bemiddelen zij voor staf, vastgoed, wonen, financiën en directie. Denk hierbij onder meer aan de functies opzichter, projectleider, manager, teamleider, medewerker klantenservice, woonconsulent, verhuurmedewerker, sociaal beheerders, adviseur strategie en beleid, HR adviseur en directeur.

Bij kinderopvangorganisaties gaat het om staf- en managementniveau. Denk hierbij onder meer aan locatiemanagers, clustermanagers en HR-adviseurs.

Tijdens het inloopspreekuur op maandag 27 mei zijn ze aanwezig om hier meer over te vertellen en je vragen hierover te beantwoorden.

Brancheteam Zorg en Welzijn WSP

Ook de collega’s van het brancheteam Zorg en Welzijn van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort zijn aanwezig. Zij kunnen je informeren over baanmogelijkheden, actuele vacatures, BBL leerwerktrajecten en informatie geven over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt op het gebied van zorg en welzijn. Zij zijn elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig in het werkcentrum voor het inloopspreekuur Zorg en Welzijn.