Skip to main content

Samen werken aan de oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Binnen het project Synclusive werkt het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort op basis van een innovatieve aanpak met TNO samen aan de mobiliteit van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. Doel is om gezamenlijk met werkgevers en regionale stakeholders te komen tot vernieuwende aanpakken voor de instroom van werkzoekenden en het behoud van medewerkers. Samen zijn wij op zoek naar werkgevers en organisaties die met ons een coalitie willen vormen. Met deze coalitie willen we gezamenlijk oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte bedenken en toepassen.

We houden op 7 november in de Observant in Amersfoort een informatiebijeenkomst om werkgevers en andere geïnteresseerden meer te vertellen over ons project. De bijeenkomst is inclusief lunch. Doe jij ook mee?

Het programma

  • Rachel den Boer, directeur en organisatie dienstverlening Ska kinderopvang & Dominique van Greevenbroek, accountmanager WSP regio Amersfoort over de flexibele en versnelde leerroutes waarin Ska de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang bestrijdt door werkzoekenden met het Leerwerkloket, MBO Amersfoort en het WSP een versneld werk- en leertraject aan te bieden.
  • Korte dialoogsessie: werkgevers in gesprek over de belemmeringen, kansen en oplossingen die zij zien bij samenwerking met regionale partners, onder leiding van Jenny Huijs en Lisa Hummel, onderzoekers bij TNO.
  • Mylène Hatzmann, accountmanager WSP regio Amersfoort over het project Synclusive, waarin we met een regionale coalitie gaan werken aan oplossingen voor instroom, behoud en doorstroom van werkenden en werkzoekenden.

Wat en waarom?

Werkgevers zijn op zoek naar schaars personeel. Twee oplossingen zijn het investeren in het talent van zittende werknemers én in kwetsbare groepen die nog geen werk hebben. In dit project doen we beide. Samen met werkgevers willen we kijken welke zittende werknemers zich verder kunnen doorontwikkelen in de organisatie middels bijvoorbeeld scholing en coaching. Tegelijkertijd kijken we welke mensen die nu nog zonder werk zitten aangenomen kunnen worden met (externe) begeleiding en scholing. Dit doet het WSP in een gezamenlijke coalitie, waardoor er voor werkgevers veel mogelijkheden zijn tot begeleiding, verkenning van subsidiemogelijkheden en ondersteuning.

Hiermee dragen we bij aan een inclusievere regionale arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter samenkomen.

Wat houdt deelname in?

We bouwen samen een coalitie, waarin we met elkaar een gezamenlijke probleemdefinitie formuleren, brainstormen over oplossingen en komen tot een plan van aanpak die we in 2024 testen in een pilot.

Tijdens de bijeenkomst op 7 november vertellen we graag meer.

Praktische informatie

Waar: Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort

Wanneer: 7 november, inloop vanaf 11:45 uur, programma 12:00-13:30 uur.

Opgeven: Wil je hierbij zijn? Meld je aan door het formulier op de website van het WSP in te vullen.