Skip to main content

Samen werken aan de oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Binnen het project Synclusive werkt het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort op basis van een innovatieve aanpak met TNO samen aan de mobiliteit van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. Doel is om gezamenlijk met werkgevers en regionale stakeholders te komen tot vernieuwende aanpakken voor de instroom van werkzoekenden en het behoud van medewerkers.

We doen dit in een coalitie, waarin we gezamenlijk oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte bedenken en toepassen. Kom jij onze coalitie versterken? We willen komen tot een plan van aanpak die we dit jaar testen in een pilot. Op 12 maart organiseren we van 10.00 tot 12.00 uur in het Werkcentrum regio Amersfoort een informatiebijeenkomst voor werkgevers die meer willen weten over Synclusive en interesse hebben om deel te nemen aan de coalitie.

Het programma

  • Jenny Huijs en Lisa Hummel, onderzoekers bij TNO geven een update over het project Synclusive en wat de coalitie tot nu toe heeft bereikt.
  • Mylène Hatzmann, accountmanager WSP regio Amersfoort vertelt over de ontwikkelpaden waarbij werkzoekenden flexibel en versneld een leerroute volgen om de krapte in de kinderopvang te bestrijden.
  • Korte dialoogsessie: werkgevers in gesprek over de belemmeringen, kansen en oplossingen die zij zien bij samenwerking met regionale partners, onder leiding van Jenny Huijs en Lisa Hummel, onderzoekers bij TNO.

Wat en waarom?

Werkgevers zijn op zoek naar schaars personeel. Twee oplossingen zijn het investeren in het talent van zittende werknemers én in kwetsbare groepen die nog geen werk hebben. In dit project doen we beide. Samen met werkgevers willen we kijken welke zittende werknemers zich verder kunnen door ontwikkelen in de organisatie middels bijvoorbeeld scholing en coaching. Tegelijkertijd kijken we welke mensen die nu nog zonder werk zitten aangenomen kunnen worden met (externe) begeleiding en scholing.

Wat houdt deelname in?

Dit doet het WSP in een gezamenlijke coalitie, waardoor er voor werkgevers veel mogelijkheden zijn tot begeleiding, verkenning van subsidiemogelijkheden en ondersteuning. Hiermee dragen we bij aan een inclusievere regionale arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter samenkomen.

In november 2023 hebben we een eerste informatiebijeenkomst gehouden. De Ska kinderopvang, MBO Amersfoort, SBB, Universiteit Utrecht, Gemeente Amersfoort en het Leerwerkloket regio Amersfoort zijn onder andere al aangesloten bij de coalitie.

Praktische informatie

Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer informatie en kun je besluiten of je deel wil nemen aan de coalitie.

Waar: Werkcentrum regio Amersfoort, Stadsring 75 in Amersfoort

Wanneer: 12 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Opgeven: Wil je hierbij zijn? Meld je hier aan door het formulier in te vullen.