Skip to main content

Matchen op Talent met een Talentgericht Job Indicator Profiel

Krapte op de arbeidsmarkt, lastig vervulbare vacatures en ontwikkelperspectief zijn momenteel belangrijke thema’s op het gebied van HR. Om meer te werven op basis van de talenten van werkzoekenden, is Werkcentrum regio Amersfoort gestart met het project Matchen op Talent van Mensgericht Ondernemen. Een methodiek waarmee menselijke kwaliteiten van een persoon én een baan in kaart worden gebracht en optimaal worden gematcht.

Samen met werkgevers maakt Mensgericht Ondernemen een Job Indicator Profiel. Hierin bepaal je de talentgerichte kenmerken van een functie of rol en breng je objectief in kaart welke menselijke kwaliteiten nodig zijn voor een succesvolle invulling van de baan.

We zijn op zoek naar werkgevers die graag een Talentgericht Job Indicator Profiel willen aanmaken om te matchen op talent.

Op donderdagmiddag 12 september organiseren we een bijeenkomst in het werkcentrum waar je kandidaten kunt ontmoeten die een Job Profiel hebben aangemaakt. Tijdens deze bijeenkomst wordt je gekoppeld met werkzoekenden die op basis van hun talent matchen met jouw vacature.

Het resultaat van een Job Indicator Profiel:

  • breder werven
  • duurzaam matchen
  • objectief behoefte vaststellen
  • managen van verwachtingen
  • benutten van (aanwezig) potentieel
  • start van onboarding & ontwikkeling

Wil jij dit ook?

Meld je dan aan voor een Matchen op Talent meeting. Voor deze meeting komen we bij jou op bezoek. Samen met drie collega’s die allemaal een unieke kijk hebben op de vacature, gaan we aan de slag.  Op hoofdlijnen ziet deze bijeenkomst, die circa 2 uur duurt, er als volgt uit:

  • Introductie en uitleg
  • Invullen online vragenlijst
  • Bespreken voorlopige Job indicator Profiel
  • Afronding en vervolg

Het resultaat van de meeting is een Talentgericht Job Indicator Profiel. Je krijgt daarbij ook een postervacature en een vacaturekaartje. Het Werkcentrum en WerkgeversServicepunt regio Amersfoort nemen dit resultaat op hun communicatie uitingen voor de werving van potentiële kandidaten. Zo doen dit door het resultaat te delen via onder andere de vacaturekrant, social media en de vacaturewand in het werkcentrum. Uiteraard worden de resultaten ook met jullie gedeeld.

Daarnaast kun je op 12 september meedoen aan het Matchen op Talent-event waar je kandidaten en andere werkgevers die meedoen aan Matchen op Talent kunt ontmoeten.

Meedoen?

Laat het weten aan je accountmanager of stuur een mail naar info@werkcentrumregioamersfoort.nl.

Met Matchen op Talent stimuleren Mensgericht Ondernemen en Werkcentrum regio Amersfoort werkgevers om talentgericht te gaan werven. “De arbeidsmarkt is nu zo krap. Je moet wel anders omgaan met mensen en ontwikkeling. Als je gaat werven op basis van CV, werk en opleiding, wordt je vijver heel erg klein. Als je gaat werven op basis van talenten en menselijke kwaliteiten heb je meer mogelijkheden: de wereld zit vol met mensen.”

Het WSP regio Amersfoort heeft zelf ook nieuwe medewerkers gevonden via deze methode. Lees in dit artikel meer over deze ervaringen.

Daarnaast worden door het Werkcentrum regio Amersfoort ook Talentprofielen gemaakt voor werkzoekenden.