Skip to main content

Met talentprofiel de diepte in

In het Werkcentrum regio Amersfoort zijn de gidsen erg gericht op talenten. Met de bezoekers lopen zij vaak langs de talentenwand om te bekijken wat ze met hun talenten kunnen doen. Binnen het project matchen op talent zoomt het werkcentrum nog meer in op talenten. Met hulp van het programma van Mensgericht Ondernemen maken ze met werkzoekenden die dat willen een zogenoemd talentprofiel.

Martijn Pott en Inge Jansen – van Ewijk van Mensgericht Ondernemen zijn regelmatig te vinden in het Werkcentrum regio Amersfoort. Zij begeleiden de gidsen Hanneke, Melanie, Geke, Nicole bij het bespreken van de talentprofielen. Met dit profiel krijgen de werkzoekenden veel inzicht in hun eigen kunnen. Inge: “In een talentprofiel start je bij wie je bent. Wat zijn jouw talenten? Wat zeggen deze talenten? Het gaat hierbij niet zozeer over het werk dat je hebt gedaan, maar over wie je bent.”

Het talentprofiel helpt ook de gidsen om beter in gesprek te gaan met de werkzoekenden. “In een normaal gesprek vraag je al snel: wat is je opleiding, je ervaring? Dan krijg je eigenlijk een tunnelvisie. Wat heeft iemand gedaan en wat zou erbij passen? Hierbij leg je dat eigenlijk aan de kant. Je kijkt wie de persoon is. Gaandeweg het gesprek kun je verder kijken welke banen daarbij beschikbaar zijn.”

Gids Hanneke Kooymans merkt dat de gesprekken door het talentprofiel inderdaad meer de diepte in gaan. “Het gaat heel erg over wat je herkent in jezelf. Dat geeft een ander soort gesprekken, waar je in een normaal gesprek niet echt aan toekomt. Je krijgt in de diepte een antwoord.” Zij kreeg ook een enthousiaste reactie van de mensen die met haar dit talentprofiel bespraken. “De kandidaten vonden het interessant, het gaf stof tot nadenken. Ze gaan op een andere manier kijken naar vacatures en zichzelf.”

Martijn: “Wat mooi is aan het werkcentrum is dat je hier direct vacatures kunt bekijken, die op de vacaturewand op een talentgerichte manier benoemd staan.”

Martijn, Ebru, Benthe en Inge in het werkcentrum

Inclusiever werven door werkgevers

Naast de gidsen, begeleiden Inge en Martijn ook de accountmanagers van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort. Met deze methode wil het WSP de dienstverlening richting werkgevers verbeteren door met hen talentgerichte vacatures, een zogenoemd jobprofiel, te maken. Martijn: “Op basis van deze methode kunnen zij samen met een ondernemer een oude vacaturetekst verbeteren. Zij kunnen bespreken wat een werkgever precies nodig heeft en daarbij ook de medewerkers van het bedrijf betrekken.” Werkgevers krijgen met zo’n jobprofiel meer inzicht in de talenten die nodig zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie. “Het stelt werkgevers in staat om veel breder en inclusiever te gaan werven.” Jobhunter Erik ter Maaten: “De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van werven van nieuwe collega’s. Door de talenten van mensen centraal te zetten, kunnen we collega’s werven die in hun kracht worden gezet voor hopelijk een langere periode.”

Om deze nieuwe methode goed te leren kennen én om een goed voorbeeld te geven aan werkgevers, zette het WSP ook zelf een vacature uit volgens deze manier. Via deze talentgerichte vacature vonden zij drie nieuwe Jobhunters. Lees hier meer over op de website van het WSP.

Binnen het project matchen op talent worden de komende tijd nog meer job- en talentprofielen gemaakt. Deze worden naast elkaar gelegd, waaruit matches ontstaan tussen de werkgevers en werkzoekenden.

Martijn en Inge van Matchen op Talent in het werkcentrum