Skip to main content

Ondertekening intentieverklaring in werkcentrum

Partners uit arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond hebben in Werkcentrum regio Amersfoort op 10 mei 2023 een intentieverklaring ondertekend waarin zij de ambitie uitspreken om een regionaal werkcentrum op te richten.

Gemeenten, werkorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en vakbonden uit de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond willen hiermee de behoeften en mogelijkheden van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de regio beter op elkaar te laten aansluiten.

Werkbezoek

Voorafgaand aan de ondertekening kregen alle betrokkenen een rondleiding door het Werkcentrum regio Amersfoort. Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder gemeente Amersfoort en Dennis de Jong, rayonmanager UWV WERKbedrijf heetten hen welkom. Benthe Goes, coördinator Werkcentrum regio Amersfoort en Jeanette Houttuin, landelijk coördinator opstartende werkcentra, vertelden hen meer over de ontwikkeling en realisatie van het werkcentrum in Amersfoort.

Ambitie

Vanwege de huidige arbeidsmarktsituatie voelen de samenwerkende partners in Zuid-Kennemerland en IJmond de urgentie om zo snel mogelijk concrete stappen te zetten richting een regionaal werkcentrum. Binnen dit regionale werkcentrum wordt de dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers versterkt waardoor ook de arbeidsmarkt wordt versterkt. Daarmee wordt de huidige dienstverlening die momenteel door partners wordt geboden in het Regionaal mobiliteitsteam ZKIJ bestendigd.

Met het ondertekenen van een intentieverklaring op 10 mei 2023 spreken de samenwerkende partners de ambitie uit om begin 2024 een minimum variant – fysiek en online – van het regionaal werkcentrum operationeel te hebben. Deze eerste variant wordt vervolgens doorontwikkeld tot een volwaardig regionaal werkcentrum in lijn met de aanstaande landelijke ontwikkelingen en wetgeving.