Skip to main content

Opleidingsbudget blijft op de plank liggen

Van het beschikbare opleidingsbudget voor werknemers, wordt slechts 55 procent in gebruik genomen. Jaarlijks blijft bijna de helft van het beschikbare opleidingsbudget voor werknemers op de plank liggen. Dat meldt de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) eind januari 2024 na een onderzoek naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Voor werkgevers die graag gebruik willen maken van de beschikbare opleidingsbudgetten en een leven lang leren willen stimuleren, staat het Leerwerkloket regio Amersfoort klaar om hierbij te ondersteunen.

Onderzoek

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat er voor 75 procent van de ruim acht miljoen werknemers jaarlijks tussen de 500 en 1.000 euro beschikbaar wordt gesteld om zichzelf mee te scholen. Van het totale bedrag van 4 miljard euro aan opleidingsbudget blijft op zijn minst 1,5 miljard onaangeraakt. Volgens de AWVN zijn er verschillende factoren om het overschot te verklaren. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het bij veel bedrijven druk. De tijd vinden om opleidingen te volgen blijkt dan lastig. Daarnaast veronderstelt de AWVN dat een groot deel van de beroepsbevolking niet gewend is om zich verder te ontwikkelen of door te leren. Bijkomend element is dat door een tekort aan digitale vaardigheden een groot deel van de beroepsbevolking niet de vaardigheid heeft om dergelijke budgetten aan te vragen.

Leren en ontwikkelen

Werkgevers vinden leren en ontwikkelen wel heel belangrijk. In bijna 80 procent van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen staan afspraken over leren, ontwikkeling en scholing. Het Leerwerkloket ondersteunt werkgevers met het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en helpt onder meer met:

  • Advies op maat over scholing en ontwikkeling van personeel
  • Inzicht in de regionale scholings- en arbeidsmarkt
  • Inzicht in financiële regelingen leren en werken
  • Organiseren van een leerwerktraject op maat
  • Verbinden van verschillende partijen om doelen te bereiken zoals het werven en opleiden van nieuw personeel

Het Leerwerkloket onderzoekt samen met werkgevers wat de opleidingswens is, welke manier van leren het meeste effect heeft en welke opleider daarbij het beste past. Ook is het mogelijk om met medewerkers een loopbaan-en ontwikkeladviesgesprek te voeren. Kijk voor meer informatie op de website van het Leerwerkloket.