Skip to main content

10.100 openstaande vacatures in Amersfoort, krapte arbeidsmarkt houdt aan

In 2023 groeit het aantal banen in de regio Amersfoort nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil, dat blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt voorlopig krap. Hoewel er beroepen zijn waarin al langere tijd veel werk is te vinden, lukt het niet iedereen die het wil om aan het werk te komen en zijn er 20.000 mensen die (meer uren) zouden willen werken.

Minder banengroei in 2023 en 2024

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in de regio Amersfoort met 9.300. In 2023 koelt de arbeidsmarkt in de regio af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt bijna stil in 2024. In de industrie en financiële dienstverlening zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit. Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Sindsdien daalt het aantal vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in de regio Amersfoort 10.100 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind 2019, vòòr de coronacrisis. De spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Toch blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “We zien werkgevers in de strijd om talent vooral langer, harder of in andere vijvers vissen. Daarmee bereiken zijn hun doel helaas niet, want veel werkgevers lopen nog steeds vast door het gebrek aan personeel. Het takenpakket aanpassen, zodat een iemand aangenomen kan worden, die (nog) niet helemaal voldoet aan de functie-eisen, zou een manier kunnen zijn om de vacatures wél te kunnen vervullen.”

Amersfoort vergrijst

Vergrijzing heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 73.400 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Door deze vergrijzing houdt de krapte in Amersfoort voorlopig dan ook aan. Vooral in het zorg & welzijn, industrie, openbaar bestuur en onderwijs werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch

Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten soms voor  opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Waar is personeel te vinden?

In de regio Amersfoort wonen 20.000 mensen die (meer uren) willen werken. Dit zogenoemde onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in:

  • 9.000 onderbenutte deeltijders. Zij werken al, maar willen en kunnen meer uren werken.
  • 6.000 werklozen. Deze mensen hebben geen betaald werk, zochten onlangs naar werk én zijn daarvoor direct beschikbaar.
  • 5.000 semi-werklozen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk vanwege ziekte,
    arbeidsongeschiktheid, een opleiding of andere redenen niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken.

Een deel van het onbenut arbeidspotentieel is in beeld bij UWV en gemeenten. In juni 2023 waren er in de regio Amersfoort 15.800 personen geregistreerd als werkzoekend bij UWV (GWU).

Kansrijke beroepen in Amersfoort

Ook nu de economie iets aan het afkoelen is, zijn er erg veel beroepen die goede kansen bieden voor werkzoekenden. Dat zal ook de komende jaren zo blijven, omdat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig niet weg is.

Overal kansen op werk: zorg en welzijn, techniek, industrie, schoonmaak, detailhandel.

UWV Inspiratiedag

Op maandagmiddag 4 december 2023 organiseren UWV en het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort de UWV Inspiratiedag in Theater Flint in Amersfoort. Tijdens de Inspiratiedag presenteert UWV de publicatie Regio in Beeld aan bestuurders en werkgevers. Daarnaast is er een Talentenfestival waar werkgevers en werkzoekenden inspiratie krijgen, workshops kunnen volgen en werkgevers potentiële talenten kunnen ontmoeten.

De gehele publicatie Regio in Beeld 2023 is via de website van UWV te lezen.