Skip to main content

Meer dan 800 bezoekers spreken met gids in werkcentrum

Meer dan 800 bezoekers hebben het Werkcentrum regio Amersfoort bezocht sinds de opening van het werkcentrum eind januari 2023. Tot en met augustus kwamen 834 mensen naar het Werkcentrum regio Amersfoort om één op één in gesprek te gaan met een gids. Daarnaast heeft het werkcentrum ook diverse groepen ontvangen vanuit sollicitatietrainingen, inburgeringslessen en klassen uit het voortgezet onderwijs.

De grootste groep bezoekers woont in de gemeente Amersfoort, een kwart van de bezoekers komt uit de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort.

Het grootste deel van de bezoekers (236 werkzoekenden) ontving op het moment van het bezoek geen uitkering. Daarnaast kwamen ook 153 mensen met een baan naar het werkcentrum toe om te onderzoeken of er voor hen mogelijkheden zijn op voor een andere baan of (om)scholing. Eén van de doelen van het Werkcentrum regio Amersfoort is om, naast alle werkzoekenden met een uitkering, mensen te ontvangen die wel een baan hebben, maar zich toch verder willen oriënteren. Het is fijn dat zij het werkcentrum dus weten te vinden. Daarnaast bezochten 226 mensen met een WW-uitkering het werkcentrum.

Reden bezoek

Bezoekers komen vooral voor een verdiepend gesprek met de gidsen. De gidsen hebben voldoende tijd om uitgebreid in gesprek te gaan met bezoekers met behulp van de themawanden. Daarnaast kwam ook een aantal bezoekers voor de inloopspreekuren per branche van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort. Werkgevers vonden het werkcentrum met name om zich te oriënteren op de ontwikkeling van personeel.

Van de bezoekers heeft 40% een vraag over loopbaan of loopbaanoriëntatie. Een groot deel (246 mensen) is direct voldoende geholpoen door de gidsen, anderen worden doorverwezen naar samenwerkingspartners zoals vakbonden, het Jongerenloket of Leerwerkloket. Een andere groep (171 mensen) zijn doorverwezen naar het WSP regio Amersfoort. Zij worden voorgesteld bij werkgevers of reageren direct op een vacature van het WSP. Een kleine groep van 36 mensen heeft het werkcentrum nog een keer bezocht.

Reden van bezoek Werkcentrum: hulpvraag in huidige baan, loopbaanadvies, oriëntatie op scholing, oriëntatie op werk, uitkeringsgerelateerde vraag, werkgever moet personeel laten gaan en werkgever oriënteert zich op ontwikkeling van personeel.

Digitale bezoekers

Bijna alle bezoekers bezoeken het werkcentrum spontaan tijdens de openingstijden. Een aantal mensen heeft vooraf een afspraak gemaakt of vraag gesteld via het formulier op de website. Op de website is al veel informatie te vinden. Ruim 8400 mensen bezochten de website van het werkcentrum.

Voorbeeld voor andere regio’s

Naast inwoners weten ook organisaties het werkcentrum in Amersfoort te vinden. Zij krijgen een rondleiding om meer te horen over de dienstverlening, maar stappen ook samen met cliënten het werkcentrum binnen. Voor professionals die cliënten begeleiden naar werk, worden in oktober weer rondleidingen georganiseerd.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door het hele land werkcentra openen. Amersfoort geeft als eerste reguliere werkcentrum regelmatig een rondleiding en deelt ervaringen met collega’s uit andere arbeidsmarktregio’s.

Bezoek ons werkcentrum

Denk je dat onze gidsen jou ook kunnen helpen? Binnen stappen kan elke maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Ook kun je een afspraak maken of ons contactformulier invullen.